RoBiN OIL

Nejnovější člen řady mycích linek od společnosti Christ

Nová mycí linka ALPHA má za úkol splnit největší nároky na mytí auta.Na čerpací stanici RoBiN OIL Folmava v  dubnu 2023 proběhla rekonstrukce haly a výměna mycího zařízení. Kapacita mytí vychází z vysokého výkonu a zvyšuje tak, díky krátké čekací době, spokojenost našich zákazníků. Díky snížené spotřebě energie a vody je šetrná k životnímu prostředí. Necháme linku ALPHA, ať za vás vše rozzáří! Nabízíme aktivní pěnu s předřazenými vějířovými tryskami a vibrační boční vysoký tlak. Je na Vás, zda-li tuto novinku vyzkoušíte a stane se pro Vás žádanou.

 

Chuť kávy zkrátka umocňuje hezký design.

Místo U Čtyř kamenů je pojmenované podle křížení cest ze Staré Boleslavi na Tuřice a z Hlavence do Podbrah. Původní motorest zde byl vybudovaný  roku 1972 a o několik let později  pak  čerpací stanice RoBiN OIL. V roce 2011 motorest zaznamenal přestavbu na   největší  dřevěnou kolibu v Evropě.Roubenka s doškovou střechou, která byla oblíbeným místem filmových štábů i turistů v roce 2017 vyhořela a s největší pravděpodobností se ji již nepodaří obnovit.Před začátkem prázdnin  2023  na  čerpací stanici došlo k rekonstrukci a k proměně celého interiéru, který nyní  zákazníkům poskytuje velmi  příjemné prostředí. Kávový koutek se špičkovými kávovary na čerstvě umletou kávu, gastro provoz s celodenní pestrou a rozmanitou nabídkou a celý kolektiv čerpací stanice se těší na vaši návštěvu.

 

     

 

 

Kompletní přestavba ČS RoBiN OIL Chotíkov.

Obec Chotíkov se nachází na severovýchodním cípu plzeňské pánve, 7 km od centra města Plzně a 86 km jihozápadně od Prahy, nachází se v okrese Plzeň-sever, v kraji Plzeňském. Vesnice Chotíkov byla založena na soutoku dvou pramenných větví Chotíkovského potoka na úpatí vrchu Drsníku . V nedaleké blízkosti obce na hlavním silničním tahu I/20 stojí čerpací stanice RoBiN OIL, která v první polovině roku 2023 doznala zásadních změn. Na místě původní stavby byla  vybudována  prakticky nová čerpací stanice. Ta je nyní místem klidu, odpočinku a zastávkou  projíždějících motoristů, cykloturistů  i pěších turistů.  Najdete zde příjemné posezení a i kvalitní občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu při cestě touto krásnou plzeňskou oblastí.

 

     

 

Bezobslužné čerpání PHM s bankovní kartou v Rožmberku nad Vltavou.

              Technologickou novinkou na řadě českých čerpacích stanicích jsou moderní tankovací automaty. Tank-automat umožní bezobslužně načerpat pohonné hmoty a zaplatit bankovní kartou. První čerpací stanice společnosti RoBiN OIL s bezobslužným tank-automatem, akceptujícím bankovní karty VISA a EuroCard / MasterCard, byla zprovozněna  v květnu 2023 v Rožmberku nad Vltavou Samoobslužné čerpání je pro zákazníka rychlé a pohodlné. Tank-automat zajišťuje  přijímání plateb a  tisk účtenek - dokladů o platbě. Řízení čerpací stanice obstarává pokladní systém.

                    Vlastní čerpání PHM je shodné jako na běžné čerpací stanici, rozdíl je pouze v placení. Zastavte vozidlo u vybraného výdejního stojanu a přistupte k platebnímu terminálu. Platební terminál je obdobou bankomatu s tím rozdílem, že místo peněz obdržíte pohonné hmoty. Bankovní kartu zasunete do čtecího zařízení a řídíte se pokyny na displeji tankautomatu. Budete vyzváni k zadání maximální částky, za kterou chcete čerpat pohonné hmoty. Po zadání osobního čísla (PIN) provede terminál ověření Vašeho požadavku s autorizační centrálou banky.. Po úspěšné autorizaci budete terminálem vyzváni k výběru výdejního stojanu, u kterého budete čerpat. Přejdete ke stojanu a načerpáte běžným způsobem. Můžete načerpat maximálně množství odpovídající autorizované částce, nebo jakékoliv menší množství PHM. Při dosažení autorizované částky se výdej samovolně zastaví. Pokud natankované množství PHM nedosáhne zadané autorizované částky, je rozdíl z blokované platby vrácen na účet platícího zákazníka. Po ukončení čerpání a zavěšení výdejní pistole můžete opustit čerpací stanici.

                     Pokud požadujete účtenku a doklad o zaplacení, vrátíte se k platebnímu terminálu, na obrazovce zvolíte ikonu tisk a tím si vyžádáte tisk dokladu. Vaše čerpání je dokončeno.   Je jen na Vás bez obav tuto novinku vyzkoušet.

   
 

NOVÁ MYCÍ TECHNOLOGIE NA ČS

Obec Tlumačov se nachází 20 kilometrů západně od Zlína. Rozkládá se v rovině při středním toku řeky Moravy na rozhraní Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu. Od severu sem zasahuje svým jižním cípem úrodná Haná, na východ začíná Valašsko a jižněji Slovácko. První zmínka o Tlumačovu se objevuje již v roce 1141 na seznamu církevních statků na Moravě, který nechal sepsat olomoucký biskup Jindřich Zdík. V roce 1241 byla obec zpustošena při vpádu Tatarů. Podobně se zachovali i Švédové v roce 1634. Roku 1638 koupil Tlumačov hrabě Jan z Rotálu. Zajímavostmi Tlumačova jsou chráněná přírodní rezervace Tůňka s výskytem vzácných živočichů, Kurovský lom s unikátní florou a faunou, lokalita Skalka v místní části Skály nebo blízký přírodní park Záhlinické rybníky. Další nemalou dominantou obce v části Skály při silnici 55 Přerov – Uherské Hradiště je moderní čerpací stanice s kompletním vybavením, které přináší prodej PHM, LPG, rozměrný a dobře vybavený shop, útulnou restauraci s širokou nabídkou jídel a v neposlední řadě s netradičně umístěnou mycí linkou a boxem ručního mytí v tzv. hale „RONDO“. Posledně jmenovaná technologie doznala v měsíci říjnu a listopadu 2021 kompletní obměny. Byla zde instalována plně automatická mycí linka Istobal s předmytím boků. Rovněž tak pak ruční mytí CW 100 od společnosti ŠEBESTA s.r.o.. Tento areál ČS poskytuje svým zákazníkům prakticky vše co jen jde. Dokonce umožňuje i parkování vozidel TIR a autobusů, třeba při cestě za poznáváním okolního kraje a se zastávkou na občerstvení. Určitě stojí za to se zde zastavit a vyzkoušet naší nabídku. Objevte svou oblíbenou restauraci na trase Hulín - Otrokovice. Restaurace vás jistě uspokojí nabídkou své teplé i studené kuchyně, která vychází z krajových specialit.

 291 292  293   294
 

ČS DOZNALA ZMĚNU V MYCÍM PROGRAMU

Strakonice jsou město v Jihočeském kraji na soutoku Otavy a Volyňky, 52 km severozápadně od Českých Budějovic. Území města se nachází na rozhraní tří celků: V centru Strakonic jde o Českobudějovickou pánev, která zde podél řeky Otavy vybíhá úzkou sníženinou, zvanou Strakonická kotlina. Předměstí na severní straně, stejně jako připojené místní části dále vlevo od Otavy, už představují jižní okraj celku Blatenská pahorkatina. Nad severozápadním okrajem města se zde vypíná vrch Kuřidlo. Okrajové místní části na jihovýchodě, po pravé straně Otavy, příslušejí k celku Šumavské podhůří v něm též leží nejvyšší bod města, vrch Velká Kakada, jinak též zvaný Srpská. V blízkosti řeky Otavy se nachází velká čerpací stanice RoBiN OIL. Ta patří k největším, ale také nejstarším zařízením společnosti. Tento objekt postupem času doznává radikálních změn a inovací. V říjnu 2021 zde došlo ke kompletní obnově a modernizaci mycího celku ČS, jako je plně automatická mycí linka Istobal s kompletním technologickým vybavením ČOV, vytápěním. Rovněž zde byl plně modernizován ruční mycí box s nejnovější mycí technologií , jímž je reverzní osmóza. Do poloviny prosince 2021 zde probíhá mycí akce, kdy při natankování 20 litrů a více paliva máte 50% slevu na umytí svého vozu. Celoročně pak akce 4+1, kdy za čtyři kupóny z účtenky za mytí, máte páté mytí vozidla programem PREMIUM zdarma. Je již jen a jen na Vás vyzkoušet a využít tuto nabídku a při čekání na umyté vozidlo se občerstvit na bistru čerpací stanice. Těšíme se na Vaší návštěvu.

55 4   55 1
 

Modernizace mycí technologii na ČS RoBiN OIL Bakov nad Jizerou.

Bakov nad Jizerou- město okresu Mladá Boleslav. Leží přibližně v polovině cesty mezi Mladou Boleslaví a Mnichovým hradištěm. Původně se jednalo o rybářskou osadu. V minulosti ho proslavily výrobky z rákosu a orobince, např. pantofle, tašky, holubovky (tropické helmy pojmenované po Emilu Holubovi), rohože a spousta dalších. Městem či v jeho bezprostřední blízkosti protékají řeka Jizera a říčky Kněžmostka a Bělá, které se zde do Jizery i vlévají. Bakov byl v roce 1643 vydrancován a vypálen Švédy. Další drancování postihlo město roku 1866. Ve stejném roce pak bylo město stiženo i ničivou epidemií cholery. Později padla více než polovina města za oběť ničivému požáru. Opětovnému rozvoji však přispělo vybudování železnice. Město Bakov nad Jizerou patří mezi významné dopravní uzly severní části středních Čech. Poblíž města prochází mezinárodní dálnice D10 Praha–Turnov. Okrajem města vede pak silnice II/610 Praha – Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště – Turnov na které stojí čerpací stanice RoBiN OIL. Tato čerpací stanice je v poslední době vyhlášena dobrou a kvalitní kuchyní, která připravuje pro své zákazníky nejrůznější poživatiny a dobroty. V areálu čerpací stanice, která poskytuje nejen výdej PHM a LPG se nachází mycí objekt. V měsíci říjnu letošního roku doznal kompletní obnovy a modernizace. V mycí hale došlo k instalaci nové technologie  kartáčového mycího  portálu Istobal s možností spodního mytí a bočním před mytím. V případě, že nebudete chtít využít nejmodernější automatickou mycí linku se Vám naskýtá možnost umytí Vašeho vozidla v nově vybaveném ručním boxu CW 100 od společnosti ŠEBESTA. Do konce měsíce listopadu pak je možné využití slevové akce na mycí lince, jímž je při natankování 20 l PHM , 50% sleva na mytí. V dalších dnech a měsících pak dlouhodobá akce 4+1, což je za čtyři nasbírané kupóny z předcházejícího mytí, páté mytí programem PREMIUM zdarma. Tuto akci je možné využit na všech mycích linkách společnosti RoBiN OIL. Je to jen na Vás. Těšíme se na Vaší návštěvu.

21 1  21 3 
 21 2 21 4
 

Modernizace shopu a prodeje na ČS RoBiN OIL Kroměříž.

Kroměříž , přezdívaná Hanácké Athényměsto ve Zlínském kraji, leží na řece Moravě při jižním konci Hornomoravského úvalu a zároveň v jižním cípu úrodné Hané. V roce 1997 byla dokonce Kroměříž vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky a později byl zdejší Arcibiskupský zámek spolu s Květnou a Podzámeckou zahradou zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Územím města prochází dálnice D1 s exitem 258-Kroměříž-západ v jehož blízkosti stojí čerpací stanice RoBiN OIL. Čerpací stanice reaguje na zvyšující se nároky řidičů a v říjnu letošního roku uvádí na trh nově rychlé občerstvení. Po zásadní rekonstrukci interiéru přináší širokou nabídku kvalitních, chutných a čerstvě připravovaných jídel. V menu nově upravené stanice je nyní standardně teplá polévka a několik  jídel. Dosavadní nabídku baget od dodavatelů  doplnily bagety vlastní výroby. Příznivcům studené kuchyně přijde  vhod  čerstvě připravovaný produkt a nebo další sortiment občerstvení.Těšíme se na Vaši návštěvu.

31 4  31 5   31 6
 31 9  31 10  31 1
 

ČS RoBiN OIL Nymburk představila novou mycí technologii.

Nymburk je město ve Středočeském kraji ležící na řece Labi, 45km východně od Prahy, zhruba 6 km severozápadně od lázní Poděbrady. Královské město Nymburk vděčí za své založení Přemyslu Otakaru II. Symbolem města jsou cihlové hradby s hranolovými baštami. Původně město o ledvinovitém půdorysu obepínala linie dvou hradeb, bílé opukové a červené cihlové, společně se dvěma příkopy (zachovány dodnes coby Malé a Velké Valy) . Dominantou města je gotický cihlový kostel svatého Jiljí, vzácná renesanční radnice, stojí zde také morový sloup. Zajímavou technickou památkou je i Turecká věž, bývalá městská vodárna z roku 1597. V jedné části města na Drahelickém předměstí se nachází i naše čerpací stanice RoBiN Oil.  Moderně zařízená čerpací stanici s výdejem PHM, LPG a mycím zařízením v posledních několika letech doznala řadu změn. Naposledy v měsíci říjnu 2021došlo ke kompletní obnově mycího zařízení. Mycí hala obdržela nový vnitřní i vnější kabát. Stávající mycí portál byl vyměněn za novou španělskou automatickou linku Istobal se spodním mytím a tlakovým před mytím boků.  Stojí to rozhodně za návštěvu.

43 1  43 2  43 3 
 

Exteriérové úpravy v Chrášťanech na úpatí Českého středohoří.

Chrášťany jsou vesnice, část obce Podsedice v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji na jihovýchodním úpatí Českého středohoří na silnici I/15 , spojující Most a Lovosice. U Podsedic již od roku 1954 probíhá průmyslovým způsobem povrchová těžba českých granátů. V těsné blízkosti uvedené silnice stojí moderní čerpací stanice RoBiN OIL Chrášťany. V září r.2021 zde procházel exteriér čs velkou obměnou. Došlo k odhrnutí zeminy, ne za účelem těžby již uvedených granátů, ale proto, aby celé místo doznalo zásadních změn v povrchové úpravě, travnatých ploch, obnovy povrchu komunikací , včetně parkoviště a instalací nového cenového totemu. Tato malá, leč plně vybavená čerpací stanice poskytuje veškerý komfort pro motoristy, například hezké posezení ve stínu stromů s nádherným výhledem na Hazmburk, což je čedičový vrch východně od obce Klapý. Na jehož vrcholu se nachází stejnojmenná hradní zřícenina. Vrcholová část hory, na které zřícenina stojí, je chráněná jako přírodní památka a evropsky významná lokalita Vrch Hazmburk. Určitě stojí za to se zde zastavit

foto 26 3                 foto 26 4

 

ČS RoBiN OIL Rakovník doznala změn.

Rakovník je město ve Středočeském kraji, ležící 40 km západně od Prahy a 45 km na severovýchod od Plzně. Nachází se na okraji Rakovnické pahorkatiny v blízkosti CHKO Křivoklátsko. Město Rakovník vzniklo z osady Rokytno, pojmenované podle říčky Rokytka, která tudy protékala. Své dnešní jméno dostal údajně podle báje o velikém hladomoru, který zasáhl kraj. Tehdy pomřelo mnoho lidu a neštěstí by zřejmě pokračovalo dál, kdyby jednu ženu žijící zde na místě nenapadlo uvařit svým dětem k jídlu raka. V té době se totiž myslelo, že rak, který získá po uvaření rudou barvu, je jedovatý. Děti však nepomřely, Rokytno žilo z raků a znova se postavilo na nohy. Pravděpodobnější však je, že Rakovník dostal své jméno podle porostu, který kdysi rostl v tamních mokřinách. V tomto městě na jeho okraji se nachází velká čerpací stanice RoBiN OIL , která poskytuje veškeré služby pro své zákazníky. Od natankování PHM, LPG, umytí vozidla v automatizované mycí lince až po servis v oblasti gastronomie, kterou poskytuje vyhlášený kuchař a personál ČS. Aby tato čs dokonale kopírovala a doplňovala okolní krásnou krajinu, provedla naše společnost v ½ polovině roku 2021 důkladnou obměnu venkovních ploch, od povrchu komunikace, parkoviště i zeleného prostranství. Nyní poskytuje čerpací stanice perfektní služby ke spokojenosti zákazníků.. Zda-li je to pravda, můžete se sami přesvědčit, když se u nás v Rakovníku zastavíte.

     
 

Výstavba ručního mycího boxu a úpravy ČS Rýmařov.

Rýmařov je nejzápadnější město v Moravskoslezském kraji, leží v okrese Bruntál. Žije zde přibližně 8 100 obyvatel. Nachází se na rozhraní Hrubého a Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce 590 m n. m. Je to jedna z turisticky nejatraktivnějších oblastí Hrubého Jeseníku, jehož dominantou je nejvyšší moravská hora Praděd. Třetina území Rýmařovska je součástí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, jižní část představuje Přírodní park Sovinecko, více než polovinu území pokrývají lesy. Významným rysem území je pestrá a bohatá příroda. Charakter krajiny poskytuje v každém ročním období mimořádné podmínky pro turistiku a rekreaci. V zimě nabízí ideální sněhové podmínky s nejdelší dobou lyžování v České republice. V tomto malebném koutku naší země se nachází i moderní, kompletně vybavený provoz naší čerpací stanice. Ta v měsíci květnu 2021 doznala řadu změn. Nejvýznamnější je vybudování nového ručního mycího boxu, který tak zde doplňuje automatickou mycí linku německé provenience Otto Christ. Tato oáza pro motoristy nyní plně vykazuje veškerý komfort. Hned po příjezdu poznáte, že byla provedená i nová povrchová úprava všech komunikací. Najdete zde velký sortiment PHM, včetně LPG. Kompresor, vysavač, již zmiňovanou mycí linku a mycí box, velké posezení při občerstvení a v neposlední řadě pak i možnosti se zde ubytovat v moderně vybaveném apartmánu. Tento provoz přináší vše co potřebujete při cestách a poznávání krás malebné krajiny, která obklopuje toto město. To nejlépe poznáte při Vaší návštěvě zde v Rýmařově a můžete využít třeba nabídky ručního mytí zdarma při natankování PHM.

     
 

OBČERSTVENÍ POD BOUBÍNEM.

Město Vimperk vzniklo na Zlaté stezce , po které se do Čech dopravovala sůl. Jde o historické město v okrese Prachatice v Jihočeském kraji, 25 km jihozápadně od Strakonic, na úpatí pralesa Boubína na Šumavě. Je výchozím bodem pro velkou část turistických výprav na Šumavu a rovněž výchozím bodem za cestou do práce v blízkém Rakousku. Převážně z těchto uvedených důvodů, ale ne jen jich, došlo na čerpací stanici RoBiN OIL v měsíci květnu /2021 k přestavbě interiéru ČS. Bylo vybudováno zázemí pro občerstvení s moderní přípravnou a v prodejně došlo k modernizaci zařízení , včetně pěkného posezení, které poslouží například při využití nabídky z našeho nabízeného sortimentu. Vůně kávy a občerstvení, kterému zákazníci na svých cestách neodolají – to je v kostce nová strategie nabídky na čerpací stanici. Čas balených baget je na ústupu, hlavní roli hraje čerstvost a rozmanitost. A samozřejmě také aktivní prodej. Zákazníci jsou stále náročnější a čerpací stanice se mění při cestování spíš v odpočinkové a občerstvovací zóny. Standardem se stává nabídka kvalitní zrnkové kávy s doplněním gastro produktů, jako je rozpekové pečivo, hot dog, polévky i hotová jídla. „Moderní obchod je o zážitku, a ten zákazník očekává i na čerpací stanici. Atmosféra v něm musí vyvolat chuť nakupovat. Jestli to platí si můžete vyzkoušet u nás, třeba zde ve Vimperku.

     
 

Myjeme s Caramba Q-line.

Čisté, suché a lesklé auto a spokojený zákazník je náš výchozí cíl. Ale v současnosti nám jde o víc. Zkušenosti klientů jsou pro nás stále důležitější. Hustá, hojná pěna, zařící mycí hala, příjemná vůně, barva nebo unikátní ochrana laku, ukazují klientům sílu nabízených služeb. Správné chemické přípravky pro mycí linku jsou důležitou součástí receptu na úspěch v oblasti mytí vozidel. Optimální použití produktů je jedním z rozhodujících faktorů pro spokojenost klienta a pro čisticí a sušicí výsledek.Tempo mytí, ochrana materiálu, konzervační efekt a kvalita . Spokojený klient a správná chemie jsou důležitými faktory. Proto v naší síti čerpacích stanic na mycích linkách postupně přecházíme na novou nano technologii a myjeme s Caramba Q-Line. Ta nabízí prvotřídní kvalitu mytí s hlubokým leskem a odperlením vody. V současné době můžete tuto technologii vyzkoušet a umýt své vozidlo na čerpacích stanicích Harrachov, Rýmařov, Tlumačov, Kroměříž, Neštěmice, Chomutov, Horažďovice, České Budějovice, Vilémov, Kaplice a Praha Chuchle. Postupně během roku 2021 pak bude tento typ chemie nabízen i v ostatních mycích linkách společnosti RoBiN OIL s.r.o..

 

Vilémovská mycí linka doznala změn.

Vilémov je obec v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Leží v nejsevernější části České republiky, ve Šluknovském výběžku při hranicích s Německem, u údolí Vilémovského potoka a žije zde jen 894 obyvatel. Jde však rovněž o poutní místo, které se váže k zázraku s pramenem léčivé vody.Mycí linka na čerpací stanici RoBiN OIL Vilémov je  velice využívaná a to i německou klientelou.V měsíci březnu 2021  došlo ke kompletní proměně tohoto technologického celku. Zásadních změn doznala celá mycí hala a došlo i k výměně technologie jako je mycí portál, ČOV, sekční vrata, vytápění. Rovněž zde byla nastavena nová chemie Caramba Q-line (píšeme jinde). Je již jen na Vás se zastavit a využít tuto novou nabídku společnosti RoBiN OIL a také v prvním měsíci provozu slevovou akci. Těšíme se na Vás.

 

 

 

Moderní interiér ČS Unhošť.

Unhošť je město v okrese Kladno. Rozkládá se při rozhraní Křivoklátské vrchoviny s Pražskou plošinou zhruba 7,5 kilometru jižně od Kladna a 21km západně od centra hlavního města Prahy. Nachází se zde moderní čerpací stanice společnosti RoBiN OIL. Na začátku měsíce března letošního roku byl tento provoz na tři dny pro zákazníky uzavřen. V těchto dne zde probíhal pracovní ruch a interiér čerpací stanice doznal zásadních změn. Od 8.3.2021 přivítal  zákazníky úplně nový disajn prodejny a hlavně pak lákavá nabídka občerstvení, která je  nabízena na reklamních LED panelech TV. Určitě stojí za to se zde zastavit a ochutnat něco z domácí kuchyně. Těšíme se na Vás.

 

   
   
 

Nová mycí linka Chomutov

Dvaadvacáté největší město České republiky a největší v okrese je statutární město Ústeckého kraje Chomutov, kde žije přibližně 49 tisíc obyvatel. Na přivítání letošního jara zde naše společnost RoBiN OIL připravila kompletní rekonstrukci mycí haly na čerpací stanici. Dne 9.3.2021 byl opětovně otevřen zmodernizovaný provoz mycí haly s mycím portálem španělské provenience Istobal M20. V prvním  měsíci si zde můžete vyzkoušet toto zařízení při akci 50% slevy na program 3 po natankování 20 l a více PHM. V dalším provozu pak můžete následně sbírat vždy čtyři kupony za provedené mytí a páté bude zcela zdarma. Těšíme se na Vás

     
 

INOVACE CENOVÝCH TOTEMŮ V SÍTI ČS RoBiN OIL

             

V roce 2021 dojde k modernizaci všech cenových panelů čerpacích stanic. Výsledkem a bonusem pro zákazníka by měla být vyšší přehlednost a viditelnost potřebných informací - počínaje cenou pohonných hmot a konče nabízenými službami konkrétní čerpací stanice.

DIGITAL SIGNAGE PRONIKÁ I NA ČERPACÍ STANICE

Modernizace projektu "BISTRO" 2021 - na čerpacích stanících společnosti byl zahájen postupný proces modernizace gastro provozů. V roce 2021 by mělo cca 15 čerpacích stanic poskytnout zákazníkovi velmi přehledné menu nabízeného občerstvení - viz. ilustrační foto.

Tato nabídka je samozřejmě umocněna maximálně vysokou kvalitou produktů i poskytovaného servisu . 

Těšíme se na Vás a přejeme "dobrou chuť"

 

 

Modernizace se nezastavila ani v podhůří Krkonoš.

Trutnov  - v měsíci  říjnu letošního roku 2020 bylo rozhodnuto o modernizaci boxů ručního mytí. Původní stavbu a technologii nahradila nová a zařadila se do řady modernizovaných mycích boxů v síti společnosti s reverzní osmózou. Tak jako tomu je již na ČS Písek, Kroměříž a nebo Rtyně v Podkrkonoší. Je tu opět jeden samoobslužný mycí box a druhý s obsluhou. Stálý zákazník využívající umytí svého vozidla na této ČS v současné době pozná rozdílnost  technologie. Jde o jeden z nejdostupnějších filtrů na vodu, který spojuje v sobě nejmodernější technologie filtrace vody spolu s ekologickým přístupem.

   
 

Nové mycí boxy v Podkrkonoší.

Rtyně v Podkrkonoší je město v okrese Trutnov ležící při silnici I/14 z Trutnova do Náchoda v nadmořské výšce okolo 405 metrů nad mořem. Obec leží na Rtyňce v povodí Úpy ve Rtýňské brázdě. Žije zde přibližně 3 000 obyvatel. Dominantu města tvoří stará zvonice z roku 1544 u kostela svatého Jana Křtitele. Možná, že další významnou dominantou se od letošního listopadu stanou nově vybudované mycí boxy při čerpací stanici RoBiN OIL s.r.o. Společnost RoBiN OIL s.r.o. svým zákazníkům vybudovala zcela nové dva mycí boxy. Jeden samoobslužný, druhý s obsluhou. Použitá technologie se opírá o nejmodernější dostupné možnosti v oblasti mytí jako je reverzní osmóza, tedy dokonale čistá voda. Reverzní osmóza představuje nejúčinnější filtraci vody, která odstraní z vody až 99,96 % všech nežádoucích látek a učiní auto dokonale umytým. Je jen na Vás se zde zastavit a tuto metodu vyzkoušet.

    
 

REVERZNÍ OSMÓZA - DOKONALE ČISTÁ VODA V PÍSKU.

               Ve druhém čtvrtletí roku 2020 investice  do  kompletní modernizace ručního  mycího boxu v PÍSKU s nejmodernější technologií filtrace vody.

                      Reverzní osmóza představuje nejúčinější filtraci vody. Pro některé zákazníky je to ale neznámý pojem - nevědí, co si pod ní představit. Voda filtrovaná pomocí reverzní osmózy je mimořádně čistá a v mnoha ohledech podobná destilované vodě. Reverzní osmóza funguje tak, že voda přes polopropustnou membránu protéká z prostředí s vyšší  koncentrací rozpuštěných látek do prostředí, kde je koncentrace nižší. Odstraní z vody až 99,96 procenta všech nežádoucích látek jako jsou například dusičnany, dusitany, těžké kovy, chlor, chemické látky, zbytkové léky ve vodě a další. Součástí reverzní osmózy je také účinná zpětná mineralizace, která zajistí tu nejčistší vodu s ideálním poměrem a množstvím minerálů včetně navýšení pH vody. To znamená, že zde dochází k dokonalému ručnímu mytí s nejčistší vodou, která zajistí velký lesk vašich vozidel. Je nyní na vás, vyzkoušet tuto novinku, po které se budete určitě i nadále na  čerpací stanici vracet.

   
     
 

ČS v Neštěmicích prodělala modernizaci.

 V druhém kvartálu roku 2020  započala modernizace provozu čerpací stanice Ústí n/L - Neštěmice. Byla rekonstruována mycí hala, do které byl umístěn nový mycí portál Istobal M20, španělské provenience. Značnou změnu a úpravu pak doznala i prodejna ČS a některé části exteriéru. Nově upravená prodejna v moderním disajnu Vás upoutá hned při vstupu do ČS.  Přijeďte ochutnat dobrou kávu, posedět, natankovat kvalitní palivo a v neposlední řadě vyzkoušet i umytí vozidla s dokonalým tlakovým před mytím boků auta. První měsíc t.z. do 25.7.2020  můžete využít probíhající akci, kdy za natankování více jak 20 l paliva obdržíte 50% slevu na umytí  Vašeho vozidla.

 

Úpravy "Na Mýtě".

V  oblasti Krkonoš  nedaleko Harrachova, v lokalitě „Na Mýtě“, při soutoku Jizery , Mumlavy a Rokytky,  stojí čerpací stanice společnosti RoBiN OIL
.

Číst dál: Úpravy "Na Mýtě".

REKONSTRUKCE MYCÍ LINKY V KAPLICÍCH.

16.3.2020 začala v letošním roce již  druhá rekonstrukce mycí linky. Po Českých Budějovicích, tentokráte na ČS v Kaplici. 15.5.2020 byla otevřena kompletně zrekonstruovaná mycí hala s mycím portálem španělské provenience, značky Istobal M-20. Tento nový stroj mimo statického spodního mytí má nově i tlakové před mytí boků. Po této modernizaci mycí haly v Kaplicích, která čeká na vás naše zákazníky, se rekonstrukce nezastaví. Již nyní probíhají další dvě velké modernizace mycích hal na ČS RoBiN OIL Neštěmice a Harrachov.

 

 

Výdejní stojany AdBlue.

 

INFO - především pro kamiony - ale i pro moderní užitkové a osobní vozy .

Čerpací stanice  BRNO - SLATINA  a  čerpací stanice HORAŽĎOVICE disponují moderním tankovacím místem pro AdBlue ( obchodní známka německého výrobce VDA).  AdBlue se začalo prodávat na ČS 17.4.2020. Kdo potřebuje pro svojí jízdu toto aditivum, má možnost jej doplnit u nás. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tato alternativa se bude rozšiřovat .

 

 

 

Ani koronavir nezastaví modernizaci na ČS.

 Od února 2020  začala společnost RoBiN OIL s výměnou cca 30 výdejních stojanů na LPG.  Výdejní stojany značky TATSUNO BENČ splňují veškerá kritéria požadovana legislativou pro výdej LPG a jsou již  instalovány na ČS RoBiN OIL Klatovy, Brno Slatina, Rýmařov, Skuteč, Budčeves, Poděbrady, Trutnov, Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Vysočany u Chomutova, Chlumčany, Chrášťany, Bílina, Unhošť, Rakovník, Tlumačov, ČS Chotíkov, Plzeň Bílá Hora, Praha Chuchle, Kladno Dříň, Vimperk, Folmava, Písek, Blatná, Horažďovice, Strakonice, Markvartice, Vilémov, Velké Březno a Neštěmice.

 

 

Pětatřicáta mycí hala v síti RoBiN OIL s.r.o.

V roce 2020 provedla společnost RoBiN OIL kompletní modernizaci a rekonstrukci čerpací stanice "STARÁ BOLESLAV" , jejíž součástí bylo vybudování nové moderní, již pětatřicáté mycí haly. Celý areál doznal změny povrchů, přibyla nová parkovací místa pro zákazníky.  Iinteriér a sociální zázemí čerpací stanice bylo modernizováno dle nejvyšších standardů společnosti. 16.4.2020 byl provoz otevřen a plně dostupný všem zákazníkům a návštěvníkům. Je možné vyzkoušet nejmodernější mycí technologii od španělské společnosti ISTOBAL, která mimo jiné poskytuje i spodní mytí vozidla a boční tlakové předmytí. Nyní záleží jen na vás, zda se chcete přesvědčit o kvalitě námi poskytovaných služeb .

 

 

VÝDEJNÍ STOJAN AdBlue NA ČS HORAŽĎOVICE.

V letošním roce zavedla naše síť čerpacích stanic novinku na svém provozu a to je výdej AdBlue. Pro tento druh zboží byla vybrána čerpací stanice Horažďovice, kde začátkem roku byl vybudován výdejní stojan a zaveden tento sortiment. Je to Močovina AUS 32 (AdBlue, registrovaná obchodní známka německého VDA) je v Evropě a zemích přejímajících evropské emisní limity používaný obchodní název kapalného aditiva, využívaného technologií selektivní katalytické redukce, která se užívá při úpravě výfukových plynů vznětových motorů na úroveň emisních limitů Euro IV a vyšších. Jedná se o chemicky vysoce čistý vodný roztok syntetické močoviny. Spotřeba AdBlue je přibližně 3 až 7% spotřebovaného paliva, přičemž vyšší hodnota se dá předpokládat u přísnějších emisních limitů. Běžná spotřeba kapaliny AdBlue u osobních automobilů je 0,8 až 1,2 litru na 1 000 kilometrů.

 

75 čerpací stanice společnosti v oblasti Zbudovských Blat u obce Pištín.

Pištín je obec ležící v Jihočeském kraji, zhruba 3,5 km jihozápadně od Zlivi a 13 km severozápadně od Českých Budějovic, u silnice I/20, která spojuje toto krajské město a Vodňany. Pištín patří mezi devět historických vesnic, počítaných k oblasti tzv. Zbudovských Blat. Po dlouhé době čekání a probíhajícího dvanáctiletého stavebního řízení se naše společnost dočkala stavebního povolení a ve Zbudovských Blatech při zmiňované silnici I/20 postavila svou 75 čerpací stanici nejmodernější stanici, která se hned ve svém prvním roce své existence byla vyhlášena Čerpací stanicí roku 2019. Komfortně vybavený a velice hezky do krajiny zabudovaný objekt čerpací stanice poskytuje svým zákazníkům kompletní vybavení parkingu TIR, mycí linky, ruční mycí box, výdejní stojan LPG, výdejní stojany s palivem Natural 95 a 98, Diesel a Dieslem premium, Samozřejmostí je moderní průmyslový vysavač a hustič pneu. Rozsáhlá budova čerpací stanice pak poskytuje, velký,přehledný shop, občerstvení s kvalitní přípravnou a velkým prostorem k posezení, které v letních měsících je možné i ve venkovním prostranství s výhledem na okolní krajinu. Určitě stojí za to, při své cestě do Budějovic, nebo dále do Rakouska se na této oáze pro motoristy zastavit, odpočinou a využít širokých služeb, které tato čerpací stanice společnosti RoBiN OIL poskytuje. Těšíme se na Vás.

PRESTIŽNÍ CENA "ČS ROKU" DO PIŠTÍNA.

V závěru roku magazín PETROL uděloval prestižní ceny . Čerpací stanicí roku 2019 ze dvanácti nominovaných čepacích stanic obdržela od odborné poroty nejvíce hlasů čerpací stanice RoBiN OIL v Pištíně u Českých Budějovic. Na druhém místě se umístila čerpací stanice Eurobit v Hradci Králové a třetí byla čerpací stanice MOL opět v Hradci Králové. Prestižní cenu převzal náš provozovatel ČS Jan Průša.

                                                                                           

 

           

 

Rekonstrukce ČS Mýto

V květnu 2019 proběhla kompletní rekonstrukce ČS Mýto. Přestavba se týkala shopu , bistra , přípravny potravin , toalet , skladů a kompletního zázemí. Byly také vyměněny všechny výdejní stojany pohonných hmot za nové včetně stojanu LPG. Zároveň byla provedena revize a oprava spodní technologie. V závěru roku bylo vybudováno parkoviště pro osobní a nákladní vozidla a byla postavená nová  mycí linka s průjezdnou výškou 2,7 m. Mycí linka  je v provozu od ledna 2020.

 

 

Rozšíření parkovacích míst na ČS RoBiN OIL Odolena Voda

SÍDLO SPOLEČNOSTI DOZNALO ZMĚN

SÍDLO SPOLEČNOSTI DOZNALO ZMĚN.

Sídlo společnosti RoBiN OIL s.r.o. je od roku 1998 v Libušině ulici 172 v Kladně Dubí. Na přelomu roků 2017/2018 doznalo několika změn. Došlo k celkové úpravě správní budovy včetně instalace moderního výtahu, opláštění a struktury fasády. Venkovní prostory byly upraveny pro veřejnost parkovou úpravou včetně stromů, přístřeškem pro parkující vozidla a pohodlným sezením. Celý areál je rozdělen na dvě části. Druhá polovina budovy je připravována pro komerční účely a v blízké době zde bude realizován připravovaný záměr společnosti, který bude sloužit ne jen zaměstnancům firmy, jejím partnerům, zákazníkům, ale i celé široké veřejnosti.

 

 

 

Nymburská přeměna

Ve Středočeském kraji na řece Labe, 45 km východně od Prahy leží město Nymburk s téměř 15 tisíci obyvateli. Historické jádro města má velice zajímavou památkovou zónu. I přes úctu k památkám však naše společnost RoBiN OIL s.r.o. přistoupila letos k rekonstrukci své stávající čerpací stanice a po úpravě převážně budovy ČS otevřela 25.10.2017 zmodernizovaný provoz pro veřejnost. Nově vybudovaný interiér přináší zákazníkům větší komfort. Přijeďte se podívat.

 

Kopidlno, další zastávka rekonstrukcí čerpacích stanic v síti RoBiN OIL

Kopidlno další zastávka rekonstrukcí čerpacích stanic v síti RoBiN OIL

Kopidlno nad Leštinou, takový je historic název městečka, Kopidlno, město v okrese Jičín, Královéhradecký kraj, zhruba 13 km jihozápadně od Jičína. Město leží v nadmořské výšce 219 m podél silnice spojující Poděbrady a Jičín. Tento hlavní tah prochází přes Hilmarovo náměstí a v těsně blízkosti této silnice stojící čerpací stanice RoBiN OIL, která byla kompletně zrekonstruována. Název města byl odvozen buď od slova „kopidlo“, což byl vysoký útvar kupky sena, naskládaný kolem kůlu. Pravděpodobněji dostalo jméno dle léčivě byliny „kopidlenu" rostoucí v okolních lesích v hojné míře. Podle paměti byli prvními pány na Kopidlnu páni Kopidlnští. V místě kde nyní stojí zámek, stávala původně tvrz, kterou nechal vystavět kolem roku 1341 Boček Kopidlanský. Kopidlanští vyznávali učení Mistra Jana Husa a podpořili volbu Jiřího z Poděbrad za českého krále. První písemné zmínky o Kopidlně jsou z roku 1341. V roce 1514 získalo Kopidlno od krále Vladislava II. Statut města a v roce 1523 mu král Ludvík udělil městský znak. S Kopidlnem souvisí historické osobnosti - Šlikové, Thurn-Taxisové, páni Kopidlanští, Haugvicové, Albrecht z Valdštejna. Zmiňovaná čerpací stanice je vybudována v duchu a designu společnosti. Dominantou Kopidlna již není jen komín cukrovaru, založen roku 1866 a uveden do provozu roku 1870, ale také moderní oáza pro motoristy, kterou je možné navštívit. Je jen a jen na Vás si tuto skutečnost ověřit a při své cestě se zde na pár minut zastavit. Doplnit pohonné hmoty do svého vozidla, nebo posedět při dobré kávě či chutném menu, které přináší náš fastfood. Těšíme se na Vás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČS Veltrusy rozšířila svojí nabídku o dva ruční mycí boxy

ČS Veltrusy rozšířila svojí nabídku o dva ruční mycí boxy.

Veltrusy jsou město ve Středočeském kraji, v okrese Mělník. Leží na pravém břehu Vltavy, přibližně 25 km severně od Prahy, asi 15 km jihozápadně od Mělníka a 4 km severovýchodně od města Kralupy nad Vltavou. Žije zde přibližně 2 100 obyvatel a dominantou Veltrus je barokní zámek s rozlehlým parkem. I zde máme čerpací stanici. Malou, ale přesto se snažíme vyjít vstříc našim zákazníkům. Od pondělí 23.4.2018 jsme zde otevřeli nový dvojbox ručního tlakového mytí. V době od 6:00 do 22:00 hodin si zde zákazník-motorista může zakoupit mytí v základní sazbě 40 Kč. Nově vybudované technologické zařízení přináší zákazníkům další komfort. Přijeďte se podívat a vyzkoušet.

mycibox

 

KONFERENCE SPOLEČNOSTI RoBiN OIL

 

               

Ve středu 18.4.2018 se v Praze v divadle Bez zábradlí uskutečnila Konference společnosti RoBiN OIL s.r.o.. Z celé republiky se do Prahy a na prkna znamenající svět sjelo na třista lidí. Jednalo se o všechny zaměstnance společnosti, provozovatele čerpacích stanic a delegované počty zástupců obsluhy ze všech čerpacích stanic. Konference začala slavnostním přivítáním a drobným pohoštěním. V první části programu pak generální ředitel společnosti pan Jiří Zoubek

představil všem přítomným celou historii společnosti od jejího vzniku až do dnešních dnů. Prvním hostem pak byl Ladislav Špaček, český spisovatel, televizní novinář a moderátor, pedagog, popularizátor společenské etikety, bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla. V rozsáhle jeden a půl hodinové, poutavé a zábavné přednášce hovořil, jak jinak než o etiketě, tentokráte z pohledu zákazníka a obsluhy našich čerpacích stanic. Následně pak svůj výstup ukončil autogramiádou své knížky.

             
                   

Po hodinové přestávce věnované rautu se představil druhý host konference jímž byl pan MUDr. Pavel Pafko, český břišní a hrudní chirurg, který v letech 1992–2010 působil jako přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity v Praze a Fakultní nemocnice Motol. Mediální známost získal v prosinci 1996 operativním odstraněním plicního nádoru prezidentu republiky Václavu Havlovi. V prosinci 1997 provedl se svým týmem první transplantaci

plic na území České republiky. Dne 28.října 2013 byl vyznamenán prezidentem Milošem Zemanem medailí Za zásluhy a v roce 2016 byl pasován na rytíře českého lékařského stavu. Tento velice příjemný, pro společnost RoBiN OIL známý host navázal na pana Špačka na stejný problém tentokráte z medicínského hlediska.

robin

       sverak

V průběhu jeho přednášky jej pak doplnil další host, Zdeněk Svěrák český dramatik, scenárista, herec autor písňových textů a spisovatel. Je jedním z autorů rozhlasového pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka, v němž vznikla postava nedoceněného českého velikána Járy Cimrmana. Od roku 1994 spolupracuje s Centrem Paraple, které pečuje o pacienty s poraněním míchy

odkázané na invalidní vozík. Pan Svěrák v krátkém vystoupení zavzpomínal na svá slavná filmová díla. Společně pak s panem doktorem Pafkem odpovídali na dotazy GŘ a přítomných lidí z hlediště. Závěrečným bodem konference pak bylo slavnostní, veřejné předání šeku Nadaci Centra Paraple v hodnotě 300 000 Kč, který oba dva jmenovaní hosté, jako zástupci nadace převzali.


paraple

 

darkovysek

 

 

 

 

 

Nově na čerpacích stanicích…

Od druhé poloviny roku 2017 se řady čerpacích stanic v síti RoBiN OIL s.r.o. týkala modernizace technologie, která pokračuje i v roce 2018. Na 12 čerpacích stanicích, Poděbrady, Rýmařov, Kladno - Švermov, Stará Boleslav, Chotoviny, Kroměříž, Písek, Trutnov, Unhošť, Budčeves, Vilémov a Praha - Motol byla provedena výměna výdejních stojanů za moderní stojany TATSUNO BENČ Ocean Euro již v roce 2017. Od března 2018 se tato změna již projevila na ČS Praha - Libeň, Středokluky, Rakovník, Čtyři Kameny, Bakov nad Jizerou, Turnov, Veltrusy, Rožmberk nad Vltavou, Most a Chrášťany. Rovněž na již uvedených čerpacích stanicích došlo k obměně opláštění sloupů z bílé do stříbrné barvy se změnou moderních informačních cedulí tzv. Octanboxů a integrovaných hygienických stojánků. Veškerá modernizace přibližuje našim zákazníkům modernější a přehlednější možnosti při tankování svých vozidel. Určitě si této změny všimnete při první návštěvě u nás. Touto změnou v letošním roce projde i dalších 24 ČS. Jen namátkou Nymburk, Folmava, Chomutov, Klatovy, Skuteč, Blatná, Horažďovice, Sokolov, Strakonice, Tlumačov, České Budějovice, Kaplice, Zlín

 

 


 

Rozšiřujeme sortiment paliva na ČS

V prvním čtvrtletí roku 2018 jsme na čerpací stanici Odolena Voda rozšířili nabídku sortimentu pohonných hmot pro naše zákazníky o LPG. Během několika dní zde bylo vybudováno zařízení, které bude motoristům, kteří využívají toto palivo, umožňovat návštěvu na  moderní velké čerpací stanici. Vše zde směřuje k zajištění rozsáhlé nabídky v blízkosti připravovaného mezinárodního letiště. Již nyní však tento provoz splňuje ty nejvyšší parametry.

 


 

Modernizace v lůnu Soběnovské vrchoviny

Kaplice (německy Kaplitz) město ležící na řece Malši v okresu Český Krumlov na okraji Novohradských hor. První písemná zmínka pochází z listiny z roku 1257 v níž papež Alexandr IV. uděluje mariánskému kostelu v Kaplici právo vydávání odpustků. Již od středověku Kaplice ležela na obchodní stezce do Dolních Rakous, zvané kaplická nebo též cáhlovská. Po ní se přepravovala hlavně sůl. Asi 3,5 km jihozápadně od města vedla již koněspřežná dráha Linec – České Budějovice. Kolem západního okraje města vede severojižním směrem mezinárodní silnice E55. V této části se také nachází čerpací stanice naší společnosti, která ke konci roku 2016 doznala zásadní změny a prošla komplexní rekonstrukcí a 25.11.2016 byl otevřen zbrusu nový provoz dle nejvyšších standardů společnosti. Při cestě do Rakouska a nebo po památkách,/ kostel svatého Petra a Pavla, radnice, přírodní park Soběnovská Vrchovina, Novohradské hory, Popeluška, rezervace Vysoký kámen, Ševcova hora / se můžete v příjemném a novém prostředí občerstvit. Určitě stojí za to se zde zastavit a zpříjemnit si svoji cestu. Možná už nyní 10.12.2016 na Krampus show. Těšíme se na Vás.

 


 

Rekonstrukce čerpací stanice v Bílině

Bílina někdy uváděno jako Bilin – Sauerbrunn (Bílina – Kyselka) je město ležící v severních Čechách v okrese Teplice na stejnojmenné řece Bílině. Historické jádro města je památkovou zónou. Město obklopuje vrch Chlum, na západě se táhnou svahy vrchu Kaňkova. Na jihu se vypíná hora Bořeň, která svým vzhledem připomíná ležícího lva. O minerálních vodách v okolí Bíliny se zmiňuje už kronikář Václav Hájek z Libočan, popisující spory o Kaňkovské prameny vhodné na získávání soli odpařováním.

Až v roce 1712 dala kněžna Leonora z Lobkovic vyčistit povrchové prameny Bílinské kyselky a vznikly první malé lázně. V tomto malebném městě se 17 tisíci obyvatel má jednu ze svých čerpacích stanic i naše společnost. V druhé polovině letošního roku tento provoz doznal značné změny, jímž je kompletní přestavba provozní budovy čerpací stanice. Nyní poskytuje plný komfort ve vybavení. Natankujete pohodlně pohonné hmoty, můžete si zde nechat umýt vozidlo. V době čekání navštívit rychlé občerstvení a moderní sociální zázemí. Po zdejší návštěvě se sem určitě budete rádi vracet. Přijeďte nás navštívit.

 


 

Novinka v mytí vozidel

Mycí linka Tammermatic dle názoru odborníků patří k nejvyspělejším portálovým mycím linkám na světě a špičkovým modelem mycí linky pro osobní vozidla. Tato mycí linka Tammermatic byla poprvé představena na Automechanice 2012. Firma Tammermatic je známá již více než 45 let jako vedoucí firma v technických inovacích u mycích linek, a je také největším výrobcem mycích linek ve Skandinávii. Díky tomu, že mycí linky jsou testovány ve Skandinávii v extrémních podmínkách a na silně znečištěných vozidlech je dosaženo špičkové kvality mytí. Z výše uvedených důvodů naše společnost RoBiN OIL s.r.o. přistoupila k instalování prvního mycího zařízení této společnosti ve své síti čerpacích stanic. Po rekonstrukci mycí haly na ČS RoBiN OIL Nymburk uvedla dnešního dne 11.3.2016 do provozu tento portál. Přijeďte proto vyzkoušet osvědčenou kvalitu mytí.

alt alt

 


 

Modernizace se nezastavuje.....................

Celá síť čerpacích stanic doznává řadu změn a modernizací svých provozů. Tento trend se nezastavil ani v letošním roce a finišuje i v jeho posledních měsících. Velkou změnu doznala technologie mycí linky na ČS RoBiN OIL Rakovník, kde došlo na přelomu měsíce září a října ke kompletní rekonstrukci mycí haly, včetně instalace mycího portálu ISTOBAL od společnosti WASH SERVICE.

alt

Novinkou pro táborský region je nově vybudovaná technologie výdeje LPG na ČS RoBiN OIL Chotoviny. Počátkem měsíce října proběhla kolaudace a tato služba pro zákazníky bude spuštěna v nejbližších dnech.

alt

Jak jsme již prezentovali probíhá v tomto roce kompletní výměna reklamního osvětlení na ČS RoBiN OIL. Touto zásadní změnou osvětlení na technologii LED od začátku prošly ČS: Poděbrady, Harrachov, Folmava, Kladno - Švermov, Bakov nad Jizerou, Stará Boleslav, Chrášťany, Tlumačov, Kroměříž, Praha - Kobylisy, Chotíkov, Chomutov, Bělá pod Bezdězem, Horažďovice, Praha - Libeň, Turnov, Zlín, Blatná, Čtyři Kameny, Písek, Strakonice, Vimperk, České Budějovice, Unhošť, Klatovy, Sokolov, Budčeves, Kopidlno, Bílá Hora, Brno - Slatina, Středokluky, Borovy, Chlumčany, Čepirohy, Markvartice, Drhovle, Praha - Motol, Praha - Chuchle. Do konce roku pak Dvorce, Rýmařov, Meziboří, Skuteč, Neštěmice, Nymburk, Most, Smržovka, Vilémov a Rtyně v Podkrkonošší.

alt

Souběžně s výměnou osvětlení probíhá modernizace chladící techniky a tou je výměna otevřených chladících vitrín za moderní uzavřené chladící stěny společností HAUSER a CARRIER. Ty můžete již vyzkoušet na ČS: Harrachov, Rýmařov, Folmava, Kladno - Švermov, Praha - Podbaba, Chrášťany, Tlumačov, Kroměříž, Chotíkov, Neštěmice, Chomutov, Odolena Voda, Bělá pod Bezdězem, Rožďalovice, Praha - Libeň, Most, Turnov, Zlín, Čtyři Kameny, Písek, Trutnov, Unhošť, Klatovy, Sokolov, Smržovka, Rtyně v Podkrkonošší, Brno - Slatina, Rakovník, Středokluky, Borovy, Drhovle, Praha - Motol, Praha - Chuchle, Praha - Vysočanská radiála. Do konce roku pak Bakov nad Jizerou, Skuteč, Horažďovice, Chlumčany.

alt

V polovině měsíce října bude spuštěna nově zrekonstruovaná mycí linka s novou technologií ISTOBAL na ČS RoBiN OIL Vimperk. Největší překvapení si pak společnost nechává na závěr roku a to hlavně v okolí Rumburku, neboť zde dochází k přeměně starého, malého provozu na novou, moderní ČS s nejnovější výdejní technologií, mycí halou a výdejem LPG.

alt alt

 


 

Co nového v síti ČS RoBiN OIL?

Modernizace se v síti společnosti nezastavuje. RoBiN OIL každý rok přináší svým zákazníkům nová a moderní zařízení. V první části se jedná o modernizace prodejen, jejíž součástí jsou instalace nejmodernějších chladících zařízení, maximálně energeticky úsporných a ekologických. Tato zařízení již byla instalována na ČS RoBiN OIL Klatovy, Středokluky, Praha - Chuchle, Unhošť, Bělá pod Bezdězem a v nejbližších dnech pak na ČS Kroměříž, Chotíkov, Smržovka, Harrachov a Drhovle.

alt

STŘEDOKLUKY

alt

UNHOŠŤ

alt

PRAHA CHUCHLE

 alt

HORAŽĎOVICE

 alt

HORAŽĎOVICE

 alt

HORAŽĎOVICE

 alt

KLATOVY

 alt

KLATOVY

 alt

KLATOVY

Další částí modernizace provozů čerpacích stanic je pravidelné obnovování automatických mycích linek a mycích boxů. V březnu letošního roku byla zprovozněna rekonstruovaná mycí linka na ČS Bělá pod Bezdězem, kde je umístěn mycí portál ISTOBAL a v závěru měsíce pak další dvě mycí linky s portálem OTTO CHRIST Varius ve Strakonicích a Centus v Kroměříži. Již nyní se připravují další modernizace ve Vimperku a Kladně.

alt

BĚLÁ POD BEZDĚZEM

alt                                         

KROMĚŘÍŽ

 alt

STRAKONICE

Od dubna bude probíhat pozvolná výměna a modernizace osvětlení všech provozů čerpacích stanic. Neonové osvětlení bude vyměňováno za nové, moderní, to je LEDkové. Prvním provozem, který dozná této změny bude pražská čerpací stanice Praha - Chuchle.

alt

Aby byl tento přehled úplný, je potřeba se zmínit o prakticky generální přestavbě čerpací stanice RoBiN OIL Brno - Slatina, která právě probíhá a svým zákazníkům se chce v novém představit v prvních dnech měsíce května 2015.

 


 

Rekonstrukce v Podještědí

Jítrava je část obce Rynholtice ležící pod Ještědsko-kozákovským hřbetem na horním toku Panenského potoka. Jítrava je poprvé uváděna roku 1370 pod jménem Ditherivilla. Za husitských válek byla vypálena a později musela být založena znovu, tentokrát pod jménem Pankratz. Od roku 2010 při hlavní silnici na Liberec je v provozu čerpací stanice RoBiN OIL Jítrava. Během letošních jarních měsíců tento provoz prošel kompletní rekonstrukcí. Došlo ke zvětšení a modernizaci prodejny včetně sociálního zázemí. Výměně moderní technologie v podobě nových výdejních stojanů, výdeje LPG a v neposlední řadě i mycí linky. Navštívit naší zmodernizovanou čerpací stanici určitě stojí za to, tak jako návštěva chráněného přírodního útvaru Bílé kameny (také Sloní kameny) na úpatí vrchu Vysoká, Skalního útvaru Havran v Jitravském sedle. Své vozidlo můžete před pěší tůrou na vrch Velký Vápenný, který je hnízdištěm netopýrů ve vápencových jeskyních, odstavit na prostorném parkovišti v areálu. Po vycházce se pak následně občerstvit na bistru čerpací stanice, případně dopřát kosmetickou úpravu vozidlu na nejmodernější mycí lince. Spojte příjemné s užitečným.

alt alt alt
alt alt alt
alt alt alt

 


 

Písecká přestavba

Písek- jihočeské historické město, kde se nachází, mimo jiné, nejstarší dochovaný český most ze 13. století, který je dominantou města. O Písku se někdy říká, že má univerzitní charakter. Centrum města spolu s širším okolím je kompletně rekonstruované. V tomto duchu a v rámci rozvíjejícího se turistického ruchu v závěru loňského roku přispěla i naše společnost tím, že zmodernizovala čerpací stanici, která je umístěna v Táborské ulici na výjezdu z města. Určitě stojí za to se zde zastavit, natankovat, využít mycího boxu a občerstvit se před další jízdou. Přijeďte, těšíme se na Vás.

alt alt alt
alt alt alt
  alt  

 


 

Nová čerpací stanice v Praze

Na nově otevřeném úseku Pražského okruhu - Vysočanská radiála se na mapě čerpacích stanic RoBiN OIL-u objevila nová čerpací stanice.

Je to už šestá čerpací stanice v naší metropole.

 

 

Můžete nahlédnout virtuálně na její vybavení a polohu,

nebo se můžeme potkat u dobré kávy, chutného jídla, nebo při mytí Vašeho motorizovaného miláčka.

 

 

 

 

 

 


 

Modernizace ručního mytí

Současný trh vysokotlakého mytí – mycích boxů v Česku je na vzestupu. Podle odborníků je základem úspěšného provozu vhodná lokalita. Dlouhodobou konkurenceschopnost provozu ručního mytí zaručuje kvalita technologie, rozsah nabízených služeb, čistota a slušnost. Během posledních let se rozšiřovala především síť portálových mycích linek. V současné době je na vzestupu používání samoobslužných ručních boxů, včetně vysokotlakého mytí. Shodují se na tom všichni dotázaní odborníci z oboru mytí vozidel. Na trhu se stále rozšiřuje nabídka technologií ručního mytí, různých chemických mycích přípravků a doprovodných služeb. Stále častěji dochází k budování mycích boxů a  mycích center. Zde je možné nabídnout vysokotlakové mytí, samoobslužné vysavače, nabídku občerstvení pro zákazníky a další služby. To je i cesta společnosti RoBiN OIL. V září letošního roku jsme spustili v sídle společnosti - na Kladně - moderní mycí box s širokou nabídkou služeb. Byla  provedena kompletní obměna interiéru, tzn. obkladů, ostatních povrchů, osvětlení a především technologie. Snažili jsme se vytvořit optimální prostředí pro zákazníka a škálu zajímavých služeb.  Přijeďte k nám - budete vždy vítáni a sami můžete vyhodnotit výsledek naší snahy.

 

alt  alt

alt  alt

 


 

Nejmodernější mycí linka České Budějovice v akci

Zcela nová špičková technologie se spodním mytím, mycí linka Christ Varius C 163, zahájila provoz na čerpací stanici v Českých Budějovicích. Mycí portál zajistí optimální zachycení kontur bočních ploch vozidla. Mycí linka využívá exkluzívní mycí materiál kartáčů SENSOTECH+, doporučený pro koncepce zařízení, které jsou postavené na nejvyšší kvalitu s textilní mycí technologií.

alt alt alt alt

 

alt alt alt

 

 

alt alt alt alt

 


 

Modernizace jasná cesta k úspěchu

Užitková a estetická modernizace provozů - čerpacích stanic - společnosti RoBiN OIL s.r.o. patří do základní linie činnosti firmy. V oblasti chladící technologie, přinášíme v poslední době do našich  prodejen inovaci - chladící přístěnné vitríny REGAS, výrobce HAUSER s optimalizovaným prodejním prostorem. Bezrámový design poskytuje zákazníkovi optimální přehled o zboží. Rovnoměrné a konstantní teploty, energetická úspornost a šetrnost k životnímu prostředí jsou samozřejmostí pro technologie zaváděné naší společnosti ve všech segmentech činnosti. Těšíme se i na Vaše hodnocení.

alt

15.8.2013 na čerpací stanici RoBiN OIL Č. Budějovice zahájila provoz modernizovaná rekonstruovaná mycí linka Christ Varius C 163. Jde o zcela novou špičkovou technologii se spodním mytím. Mycí portál zajistí optimální zachycení kontur bočních ploch vozidla, které probíhá pomocí pneumaticky výkyvného závěsu bočních kartáčů. Kompletní boční ofuk až do 1.700 mm výšky sušení, což je výhodné pro VANy a vozidla se zvýšenou konstrukcí. Vše zajišťuje i rotační střešní dýza otočná o ~180°. Mycí linka využívá exkluzívní mycí materiál, doporučený pro koncepce zařízení, které jsou postavené na nejvyšší kvalitu s textilní mycí technologií. Následující vlastnosti hovoří pro textilní mycí materiál kartáčů SENSOTEX+:

- vysoká stálost

- vysoký čistící výkon

- nepatrné opotřebení materiálu na lak vozidla

- nejvyšší stupeň lesku laku vozidla

alt

 


 

Mycí linky

Nejmodernější technologie v mytí vozů Vás čeká na čerpacích stanicích Unhošť a Kaplice. Od 10.5.2013 v Chomutově a od 16.5.2013 v Ústí nad Labem - Neštěmicích. Nechte rozmazlovat sebe i svůj vůz za mimořádných cenových podmínek - 50 % Bonus.

alt

 


 

Rekonstrukce ČS Turnov

Opět nová tvář čerpací stanice s centrálním motivem firmy - vstřícnost vůči zákazníkům (občerstvení, nový segment zboží, luxusní sociální zázemí) - Přijeďte vyzkoušet i Vy.

 

alt

                                                                                            alt