RoBiN OIL

Výlet do Šumavském podhůří.

Rožmberk nad Vltavou je město v Šumavském podhůří na Českokokrumlovsku. Jeho historické jádro bylo prohlášeno městskou památkovou zónou a žije zde trvale 364 obyvatel. Střed města je vzdálen 23 km jižně od Českého Krumlova a 7 km severovýchodně od Vyššího Brodu. Rožmberkem prochází silnice II/160 spojující Český Krumlov a Horní Dvořiště. Od Českého Krumlova až k železniční zastávce Rožmberk (cca 25 km) sleduje tok Vltavy. Mezi obcí Větřní a Rožmberkem neprochází žádným větším sídlem. Přímo v Rožmberku na výjezdu z města stojí ve stylu tohoto kraje naše čerpací stanice RoBiN OIL. Zveme Vás na návštěvu, občerstvení a dotankování vozidla při návštěvě malebného městečka s dominantou hradu a dalších kulturních památek a přírodních scenérií. Jeden z nejstarších jihočeských hradůRožmberk, přestavěný na zámek, stojí na úzkém dlouhém ostrohu nad řekou Vltavou. Hrad pocházející z poloviny 13. století patří mezi nejstarší hrady Vítkovců, předchůdců jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů – Rožmberků. Poprvé je zdejší hrad písemně zmiňován v roce 1250. Založil ho syn Vítka z Prčice z rodu Vítkovců. Městečko v podhradí založil v roce 1262 Vok z Rožmberka. Již dříve však v místech nižšího vltavského brodu stávala osada na stezce z Netolic do Lince. Ta poté s nově vzniklým městečkem splynula. V roce 1302 vymřela krumlovská větev Vítkovců a panství převzali Rožmberkové. Tento rod přenesl své sídlo na Krumlov, ale Rožmberk udržovali nadále. Po smrti Petra Voka v roce 1611 přechází vlastnictví panství na jeho synovce Jana Zrinského, později ho přebírá rod Švamberků. Ti ho ale vlastní jen na krátkou dobu, protože jim je v roce 1620 za jejich účast na stavovském povstání zkonfiskován. Panství přebírá francouzský šlechtický rod Buguoyů, kteří ho vlastnili až do roku 1945. Naše společnost navázala úzké vztahy se starostkou města a kastelánem zámku. Na příští rok plánuje přímo na zámku vzájemnou spolupráci s kulturní akcí. Možná spojenou s tradičně pořádanou Rožmberskou slavností. Mimo uvedený zámek a zmiňovanou a připravovanou kulturní událostí stojí určitě za návštěvu a prohlídku Židovské památky: Synagoga, starý a nový židovský hřbitov. Kostel Panny Marie na náměstí, který je cennou gotickou stavbou z roku 1271, přestavěný do dnešní podoby v 15. století. V presbytáři krouženou žebrovou klenbu z roku 1488 a v síňovém trojlodí síťovou klenbu z roku 1583. Portál sakristie z roku 1510. Oltář kostela je raně barokní. Za zmínku pak stojí i Radnice – čp. 74. Jádro stavby je z 15. století, průčelí dostavěno v 19. století, kašna a socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí, Fara – pozdně gotická stavba z konce 15. století, později částečně barokizována. V neposlední řadě pak přádelna – vystavěná v roce 1854, v provozu do roku 1950. V případě, že Vám to nebude stačit, můžete se porozhlédnou v okolí a pokračovat v návštěvě třeba Čertovy stěny, což je skalnatý vrchol cca 2 kilometry od Vyššího Brodu. Ve vrcholových partiích se nacházejí mohutné skalní útvary a skalní hradba Čertovy stěny s mohutným balvanem zvaným Ďáblova kazatelna. O kus dále se nachází vrch Strašidelník, který byl kdysi podle legend pohanským posvátným místem, kde Slované uctívali Svatoroha. Vyšebrodský klášter je sídlo cisterciáckého opatství a jediný fungující mužský cisterciácký klášter v Česku. Zároveň jde o jednu z nejvýznamnějších kulturních památek jižních Čech. Vyklestilku, horu na jihu Šumavy v Lučské hornatině. Na jejím vrcholu se nachází skalní útvar s vyhlídkou a pěkným výhledem do okolí. Název Vyklestilka vznikl z německého názvu Wicklefskirche, který naznačuje, že zdejší skály údajně sloužily jako útočiště tajných vyznavačů Husova a Wicklefova učení. A nebo Lipno, což je vodní dílo vybudované na řece Vltavě. Jde o největší přehradní nádrž a vůbec o největší vodní plochu na území ČR, díky čemuž bývá také označována za české či jihočeské moře. Lipno je významnou lokalitou pro rekreační pobyt u vody, vodní sporty a sportovní rybolov.

                  
                 

 

 

Po RoBiNkách za šumavskou krásou

Voňavé lesy a louky, údolí ztracená na konci světa, bezedné slatě, ledovcová jezera a obzory plné hor a kopců – tak se vám představí Šumava coby národní park.

Chcete se vyhnout hlučícím davům a poznat Šumavu? Samozřejmě tu najdete také běžná lákadla, jako jsou hrady, lanové parky, aquaparky, muzea a čerpací stanice RoBiN OIL s.r.o.. Ty se Vám můžou stát odpočinkovým bodem na cestě po Šumavě. Můžete se zde občerstvit, zakoupit řadu zboží včetně suvenýrů, umýt své vozidlo, natankovat kvalitní palivo a nebo v neposlední řadě se ubytovat v apartmánu a naplánovat si procházky a výlety na více dní.

Z výchozího bodu, apartmánu ČS RoBiN OIL Kašperské Hory se můžete přes další ČS například v Hartmanicích vydat do Dobré Vody u Hartmanic, maličké horské osady s překrásným výhledem do Pošumaví. V jednom z domů si prohlédněte Muzeum Šimona Adlera, památník židovského historika a rabína, který se stal obětí holocaustu v koncentračním táboře Osvětim. Vypravit se můžete také ke kapličce pod vrcholem hory Březník; na vrcholek kopce k Vintířově skále, z níž je pěkný rozhled do širokého údolí říčky Křemelné. Technickou i přírodní raritou Šumavy jsou dva uměle vybudované plavební kanály pro třídění a přepravu dřeva z těžko dostupných šumavských lesů, Schwarzenberský a Vchynicko-tetovský. Unikátní vodní díla se sice už desítky let nevyužívají jinak než k občasnému ukázkovému plavení dřeva, ale oba kanály zapadají do krajiny tak dokonale a přirozeně, jako by ani nebyly vybudovány lidskou rukou.

Na mnoha místech se setkáte se jménem jejich tvůrce, schwarzenberského lesního inženýra Josefa Rosenauera. S jeho dílem i životními osudy se můžete seznámit například v expozici Schwarzenburského kanálu v obci Jelení Vrchy, v Muzeu Schwarzenburského plavebního kanálu ve Chvalšinách, v Rosenauerově mlýně v Horažďovicích a nebo na Čenkově Pile. Mimochodem, právě tady u slavné pily začíná údajně nejkrásnější šumavská vycházková trasa, která Vás provede Povydřím říčky Vydry.

Tyto malebné krajinné oblasti jsou rovněž olemovány sítí čerpacích stanic RoBiN OIL. ČS Volary, okolo Lenory, Boubína, Borové Lady přes ČS Vimperk na ČS Kašperské Hory, ČS Dlouhou Ves a třeba okolo Rábí až do Horažďovice. Trasu si zde můžete vybrat na řadě našich provozoven a to podle zvolené a naplánované vycházky či výletu. Šumava skýtá nepřeberné množství míst, památek a přírodních úkazů, které by jste měli navštívit a shlédnout.

Je tu i oblíbená rekreační oblast kolem vodní nádrže Lipno. Je tu unikátní Stezka v korunách stromů s tobogánem, bobovou dráhou, rovněž pak Jezerní stezka pro cyklisty a in-line bruslaře. Koho lákají přírodní krásy, toho potěší nejpověstnější místa šumavského národního parku, třeba prameny Vltavy, nebo slavná ledovcová jezera Černé a Čertovo u Železné Rudy, jezera Laka, Prášilské a Plešné.

Mezi oblíbená a nesmírně atraktivní místa patří také Jezerní slať, vrcholek Boubín s pralesem a rozhlednou, nebo hora Poledník s rozhlednou a nádherným kruhovým výhledem. Veškeré bohatsví a krásy Šumavy nelze shlédnout za jeden den, proto doporučujeme zajistit si ubytování v hezkém a tichém apartmánu na čerpací stanici Kašperské Hory, ze kterého je krásný výhled na pohádkový hrad Kašperk. Šumava stojí za návštěvu, přijeďte nás zde určitě navštívit.

alt alt alt
alt alt alt
alt alt alt

 


 

Vodní nádrž Slezská Harta

harta1

Přehrada Slezská Harta je jedním z největších turistických lákadel Moravskoslezského kraje. Tato údolní nádrž na řece Moravici se nachází v krásné, i když trochu drsné krajině centrální části Nízkého Jeseníku. Leží doslova pár kilometrů jihovýchodně od Bruntálu, u osady Slezská Harta.

Stavba byla zahájena v roce 1987 a dokončena v roce 1997. Napouštění nádrže začalo v roce 1996 a bylo ukončeno v roce 1998.harta2

Vybudování přehrady znamenalo vystěhování obyvatelstva, vyklizení celé zátopové oblasti, likvidaci a vyčištění staveb i vegetace a zajištění mnoha dalších prací.

Přehradní nádrž Slezská Harta je dlouhá 13 km, široká 1.7 km, hluboká až 80 m, což představuje objem 218.7 mil. m3. Přehradní hráz je sypaná, s jílovým jádrem a kamenitou stabilizací.

Hráz o šířce 540 m dosahuje maximální výšku 65 m.

Pod hrází je vodní elektrárna osazená dvěma Francisovými turbínami o výkonu 0.39 a 2.75 MW.

Svojí rozlohou je devátá největší v České republice.

Výstavba přehrady měla navýšit údajně nedostatečné zásoby vody v sousední nádrži Kružberk. Postupně však byl účel nádrže rozšířen i pro vodárenské účely, zlepšení průtoků na Moravici, Opavě i Odře, umožnění odběrů vody pro průmysl a o využití vodní energie. Velmi významnou úlohu sehrává tato přehrada v protipovodňové ochraně regionu.

Teprve v pozdějších letech se toto vodní dílo dostává do popředí i jako významná rekreační, turistická a sportovní oblast. Proto je dnes Slezská Harta významným rybářským rájem s dobrou možností využití ke koupání i vodním sportům, jako je plachtění a windsurfing. Najdete zde však i množství přírodních, technických i historických zajímavostí.

 harta3

Přehradu můžete poznávat jak na lodi, tak na kole, nebo pěšky po cyklostezce, která vede okolo břehů, ale také pohledem z vrcholů vyhaslých sopek – Velký Roudný (780 m.n.m.) a Malý Roudný (771 m.n.m.). Tyto sopky patří ke skupině nejmladších vulkánů České republiky – Bruntálským sopkám.

Pro motorizované návštěvníky jsou nejpříhodnější dvě příjezdové trasy. Ze severu po silnici 1/11 (Šumperk - Bruntál - Opava), nebo z jihu po silnici 1/46 (Olomouc - Mor. Beroun - Opava).

V obou případech vám na těchto trasách, nedaleko vodní nádrže Slezská Harta, nabídnou své služby čerpací stanice RoBiN OIL.

Na severní trase je to ČS RoBiN OIL Rýmařov, která Vám kromě obvyklého standardu naší společnosti nabídne také celoroční ubytování v luxusním apartmánu se snídaní.

Jestliže však cestujete na Slezskou Hartu od Olomouce a Šternberka, po trase věhlasného závodu Ecce Homo a dále kopcovitou krajinou s půvabně zvlněnou silnicí 1/46, nemůžete minout ČS RoBiN OIL Dvorce. Pokud jste vášnivými rybáři a náhodou jste si doma zapomněli důležitou maličkost z rybářského nádobíčka, nemusíte ztrácet naději na dobrý úlovek. Zde totiž můžete nejenom natankovat nebo se občerstvit, ale také si doplnit zapomenuté drobné rybářské potřeby.  

 


 

Jítrava a okolí

 

Obec Jítrava (součást obce Rynoltice) se nachází na rozhraní Lužických a Jizerských hor pod Vápenným vrchem (790 m). Pro motoristy se však sluší uvést přece jenom přesnější popis místa, tedy 8,5 km za Jablonným v Podještědí směrem na Chrastavu, na silnici 1/13 (E442).

 

1_JPG_Kostel_Jtrava Historie se o Jítravě poprvé zmiňuje v roce 1370 a prošla pohnutou historií až po její úplné vypálení v dobách husitských válek. V minulosti žilo v obci mnoho kameníků pracujících v pískovcových a vápencových lomech v blízkém okolí.

Ve středu obce stojí barokní kostel sv. Pankráce z roku 1710, obklopený hřbitovem.
Ve vzdálenosti několika set metrů severním směrem od čerpací stanice RoBiN OIL Jítrava leží pozoruhodný skalní útvar.

Je to přírodní památka Bílé kameny, připomínající svým tvarem slony, proto se jí také říká Sloní skály. V minulosti byly tyto pískovcové útvary vystaveny intensivní erozi, docházelo k rozšiřování puklin a obrušování povrchu až do současné podoby s několika jeskyněmi a charakteristickou bílou barvou povrchu.
2_JPG_Slon_skly


Pouhých 8 km jihovýchodním směrem od Jítravy leží Jablonné v Podještědí. Bohatá historie tohoto města začíná již ve 12. století, zejména v souvislosti s pronikáním rodu Markvarticů do Podještědí. Za svůj význam město vděčilo výhodné poloze na obchodní cestě, mincovně a statutu celního města.

3_JPG_-_Zmek_Lemberk V blízkosti tohoto města vystavěl Markvartic Havel zámek Lemberk a se svoji manželkou Zdislavou z Lemberka také klášter. Zdislava vynikala svým milosrdenstvím a léčitelským uměním a sama se starala o chudé nemocné. 4_JPG_-_Zdislava_z_Lemberka
5_JPG_-_Bazilika_sv._Zdislavy

Nad hrobem dnes svaté Zdislavy byl vystavěn důstojný chrám, patřící k předním stavbám baroka ve střední Evropě. Bohatá vnitřní výzdoba umocňuje posvátnost místa, kam byla sv. Zdislava pohřbena.

Od roku 1996 byl chrám povýšen na baziliku minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy.

Pod zámkem Lemberk se nachází pramen léčivé vody zastřešený empírovým glorietem s osmi toskánskými sloupy.

Zdislavina studánka je spjata s legendou o sv. Zdislavě, která s pomocí tohoto přírodního pramene vyléčila mnoho nemocných.

6_JPG_Zdislavina_studnka

 

Jak málo mnohdy víme o místech spjatých s historií a dějinami našeho národa.

Zkuste se při své další návštěvě čerpací stanice RoBiN OIL Jítrava pozorně zahledět severním směrem a nechte se zlákat výletem do dějin.

Vždyť všechny zmiňované objekty spojené s naší historií vám leží skoro u nohou.

 


 

Rýmařovsko

 

R2

Rýmářovsko je součástí Nízkého Jeseníku. Rozkládá se jižně od sedla Skřítek. Západní hranici tvoří železniční trať Šumperk – Uničov, procházející pod vyhlídkovou skálou Bradlo. Východ ohraničuje železniční trať Olomouc – Bruntál. Náhorní rovina v pásmu 600 až 800 metrů nad mořem je na jihu lemována svahy Nízkého Jeseníku, místy rozervanými hlubokými údolími (údolí říčky Huntavy, roklemi a vodopády u obce Rešov, údolím říčky Oskavy od skalního hradu Rabštejna).

Ze severních oblastí popisovaných území odvádí vody řeka Moravice, napájející přehradu Kružberk. Nejznámější památková místa v této oblasti jsou - vyhlídková skála Bradlo, horolezecké skály a skalní hrad Rabštejn. Dále sedlo Skřítek s přírodní rezervací, zámek Janovice, v němž je umístěn státní archív, Rešovské vodopády a na jižní hranici oblasti hrad Sovinec.

Nedaleko od této oblasti se pak nacházejí velká lákadla pro všechny milovníky přírody a turistiky:

Praděd, Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy, Velké mechové jezírko, Obří skály nad Ramzovou, Dlouhé Stráně a mnoho dalších.

V této nádherné lokalitě Moravy si můžete jako výchozí bod výletů zvolit naši čerpací stanici RoBiN OIL Rýmařov, kde se  za příznivou cenu můžete  ubytovat ve velmi pěkně zařízeném apartmánu. Podrobné informace k ubytování se dočtete v nabídce "Luxusní ubytování"

 

R8  R7  R6  R5  R4  R3  n-rymarov-2 Pradd

 


 

Víkend v Krkonoších... Harrachov a blízké okolí

 

erb-harrachovKrkonošský Harrachov je jedno z nejoblíbenějších horských středisek v Česku. Každý rok sem přijíždí skoro milion turistů, kteří dobře vědí proč... V horském středisku si snadno naplánujete dovolenou či víkend dle svých představ.

Senioři, kteří dávají přednost odpočinku, mohou navštívit například pivní lázně či si vybrat relaxační masáž v některém z wellness center. Mladí lidé, rodiny s dětmi a studenti zde najdou stoprocentní sportovní vyžití. Můžeme doporučit horská kola, lezeckou stěnu, bowling, tenisové kurty, lanové centrum nebo adrenalinovou záležitost, Vertical park.

Město Harrachov myslí i na dětské návštěvníky. Pro ně jsou připravena dětská hřišťě, čtyřkolky, park s trampolínou a houpačkou. Největším lákadlem asi bude bobová dráha, která se nachází cca 200 m od centra a je otevřena celoročně – denně. Nesmíme zapomenout, že Harrachov je také střediskem zimních sportů. 

Vaše očekávání jistě splní i nabídka našeho ubytování na čerpací stanici RoBiN OIL Harrachov na Mýtě (podrobnosti naleznete na našich webových stránkách v sekci luxusní ubytování). Budeme se těšit na vaši návštěvu a loučíme se harrachovským sloganem: Přijďte pobejt.

  Harrachov01  Harrachov_-_Mumlavsk_vodopd  Harrachov  Hattachiov_1