RoBiN OIL

Naše technické vybavení

P1010196

Distribuce pohonných hmot (PHM)

Velkoobchod, rozvoz a prodej PHM zajišťujeme nejmodernějšími autocisternami se špičkovou technologickou výbavou, splňující  podmínky ADR (Accord Dangereuses Route) Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.

Všechny naše cisterny jsou vícekomorové se zajištěním zpětného jímání par, vybaveny měřícím zařízením-elektronickými měrnými tyčemi, včetně tiskárny plnících lístků a teplotní kompenzace. To nám umožňuje zavážet čerpací stanice, na kterých jsou umístěny podzemní i nadzemní nádrže, všemi požadovanými produkty se stoprocentním zachováním množství a jakosti zboží.

Autocisterny jsou konstruovány na spodní plnění. Odpovídají emisní normě EURO 5 a mají elektronické tachografy.

Společnost RoBiN OIL patří ke špičce v oboru distribuce pohonných hmot  v České republice a věnuje trvalou pozornost obnově a modernizaci vozového parku.

Společnost  RoBiN OIL s.r.o. zajišťuje distribuci pohonných hmot těmito vozidly:

navesalt

Tahač návěsů VOLVO FH 400

 • emisní norma EURO 5
 • elektronické tachografy
 • ADR FL/AT

Cisternový návěs WILLIG SANZ 43.0

 • 5-ti komorový cisternový návěs
 • objem brutto 43 000 lt
 • výdej produktu z komor přes elektronické měrné tyče
 • teplotní kompenzace na 15°C

pohled_6staeni6

VOLVO FH400 s cisternovou nástavbou WILLIG TA 20.0

 • 4 komorová nástavba
 • brutto objem 20 000 lt
 • spodní + horní plnění
 • instalované čerpadlo pro sání a výtlak (pouze velkovýdej)
 • výdej produktu z komor přes elektronické počítadlo s teplotní kompenzací

0_pohled_90_staceni9

SCANIA P340 s cisternovou nástavbou WILLIG TA 20.0

 • 4 komorová nástavba
 • brutto objem 20 000 lt
 • spodní + horní plnění
 • instalované čerpadlo pro sání a výtlak (pouze velkovýdej)
 • výdej produktu z komor přes elektronické počítadlo s teplotní kompenzací