RoBiN OIL

ČS DOZNALA ZMĚNU V MYCÍM PROGRAMU

Strakonice jsou město v Jihočeském kraji na soutoku Otavy a Volyňky, 52 km severozápadně od Českých Budějovic. Území města se nachází na rozhraní tří celků: V centru Strakonic jde o Českobudějovickou pánev, která zde podél řeky Otavy vybíhá úzkou sníženinou, zvanou Strakonická kotlina. Předměstí na severní straně, stejně jako připojené místní části dále vlevo od Otavy, už představují jižní okraj celku Blatenská pahorkatina. Nad severozápadním okrajem města se zde vypíná vrch Kuřidlo. Okrajové místní části na jihovýchodě, po pravé straně Otavy, příslušejí k celku Šumavské podhůří v něm též leží nejvyšší bod města, vrch Velká Kakada, jinak též zvaný Srpská. V blízkosti řeky Otavy se nachází velká čerpací stanice RoBiN OIL. Ta patří k největším, ale také nejstarším zařízením společnosti. Tento objekt postupem času doznává radikálních změn a inovací. V říjnu 2021 zde došlo ke kompletní obnově a modernizaci mycího celku ČS, jako je plně automatická mycí linka Istobal s kompletním technologickým vybavením ČOV, vytápěním. Rovněž zde byl plně modernizován ruční mycí box s nejnovější mycí technologií , jímž je reverzní osmóza. Do poloviny prosince 2021 zde probíhá mycí akce, kdy při natankování 20 litrů a více paliva máte 50% slevu na umytí svého vozu. Celoročně pak akce 4+1, kdy za čtyři kupóny z účtenky za mytí, máte páté mytí vozidla programem PREMIUM zdarma. Je již jen a jen na Vás vyzkoušet a využít tuto nabídku a při čekání na umyté vozidlo se občerstvit na bistru čerpací stanice. Těšíme se na Vaší návštěvu.

55 4   55 1