RoBiN OIL

Shadow
Slider
 

NOVÁ MYCÍ TECHNOLOGIE NA ČS

Obec Tlumačov se nachází 20 kilometrů západně od Zlína. Rozkládá se v rovině při středním toku řeky Moravy na rozhraní Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu. Od severu sem zasahuje svým jižním cípem úrodná Haná, na východ začíná Valašsko a jižněji Slovácko. První zmínka o Tlumačovu se objevuje již v roce 1141 na seznamu církevních statků na Moravě, který nechal sepsat olomoucký biskup Jindřich Zdík. V roce 1241 byla obec zpustošena při vpádu Tatarů. Podobně se zachovali i Švédové v roce 1634. Roku 1638 koupil Tlumačov hrabě Jan z Rotálu. Zajímavostmi Tlumačova jsou chráněná přírodní rezervace Tůňka s výskytem vzácných živočichů, Kurovský lom s unikátní florou a faunou, lokalita Skalka v místní části Skály nebo blízký přírodní park Záhlinické rybníky. Další nemalou dominantou obce v části Skály při silnici 55 Přerov – Uherské Hradiště je moderní čerpací stanice s kompletním vybavením, které přináší prodej PHM, LPG, rozměrný a dobře vybavený shop, útulnou restauraci s širokou nabídkou jídel a v neposlední řadě s netradičně umístěnou mycí linkou a boxem ručního mytí v tzv. hale „RONDO“. Posledně jmenovaná technologie doznala v měsíci říjnu a listopadu 2021 kompletní obměny. Byla zde instalována plně automatická mycí linka Istobal s předmytím boků. Rovněž tak pak ruční mytí CW 100 od společnosti ŠEBESTA s.r.o.. Tento areál ČS poskytuje svým zákazníkům prakticky vše co jen jde. Dokonce umožňuje i parkování vozidel TIR a autobusů, třeba při cestě za poznáváním okolního kraje a se zastávkou na občerstvení. Určitě stojí za to se zde zastavit a vyzkoušet naší nabídku. Objevte svou oblíbenou restauraci na trase Hulín - Otrokovice. Restaurace vás jistě uspokojí nabídkou své teplé i studené kuchyně, která vychází z krajových specialit.

 291 292  293   294
 

ČS DOZNALA ZMĚNU V MYCÍM PROGRAMU

Strakonice jsou město v Jihočeském kraji na soutoku Otavy a Volyňky, 52 km severozápadně od Českých Budějovic. Území města se nachází na rozhraní tří celků: V centru Strakonic jde o Českobudějovickou pánev, která zde podél řeky Otavy vybíhá úzkou sníženinou, zvanou Strakonická kotlina. Předměstí na severní straně, stejně jako připojené místní části dále vlevo od Otavy, už představují jižní okraj celku Blatenská pahorkatina. Nad severozápadním okrajem města se zde vypíná vrch Kuřidlo. Okrajové místní části na jihovýchodě, po pravé straně Otavy, příslušejí k celku Šumavské podhůří v něm též leží nejvyšší bod města, vrch Velká Kakada, jinak též zvaný Srpská. V blízkosti řeky Otavy se nachází velká čerpací stanice RoBiN OIL. Ta patří k největším, ale také nejstarším zařízením společnosti. Tento objekt postupem času doznává radikálních změn a inovací. V říjnu 2021 zde došlo ke kompletní obnově a modernizaci mycího celku ČS, jako je plně automatická mycí linka Istobal s kompletním technologickým vybavením ČOV, vytápěním. Rovněž zde byl plně modernizován ruční mycí box s nejnovější mycí technologií , jímž je reverzní osmóza. Do poloviny prosince 2021 zde probíhá mycí akce, kdy při natankování 20 litrů a více paliva máte 50% slevu na umytí svého vozu. Celoročně pak akce 4+1, kdy za čtyři kupóny z účtenky za mytí, máte páté mytí vozidla programem PREMIUM zdarma. Je již jen a jen na Vás vyzkoušet a využít tuto nabídku a při čekání na umyté vozidlo se občerstvit na bistru čerpací stanice. Těšíme se na Vaší návštěvu.

55 4   55 1
 

Modernizace shopu a prodeje na ČS RoBiN OIL Kroměříž.

Kroměříž , přezdívaná Hanácké Athényměsto ve Zlínském kraji, leží na řece Moravě při jižním konci Hornomoravského úvalu a zároveň v jižním cípu úrodné Hané. V roce 1997 byla dokonce Kroměříž vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky a později byl zdejší Arcibiskupský zámek spolu s Květnou a Podzámeckou zahradou zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Územím města prochází dálnice D1 s exitem 258-Kroměříž-západ v jehož blízkosti stojí čerpací stanice RoBiN OIL. Čerpací stanice reaguje na zvyšující se nároky řidičů a v říjnu letošního roku uvádí na trh nově rychlé občerstvení. Po zásadní rekonstrukci interiéru přináší širokou nabídku kvalitních, chutných a čerstvě připravovaných jídel. V menu nově upravené stanice je nyní standardně teplá polévka a několik  jídel. Dosavadní nabídku baget od dodavatelů  doplnily bagety vlastní výroby. Příznivcům studené kuchyně přijde  vhod  čerstvě připravovaný produkt a nebo další sortiment občerstvení.Těšíme se na Vaši návštěvu.

31 4  31 5   31 6
 31 9  31 10  31 1
 

Modernizace mycí technologii na ČS RoBiN OIL Bakov nad Jizerou.

Bakov nad Jizerou- město okresu Mladá Boleslav. Leží přibližně v polovině cesty mezi Mladou Boleslaví a Mnichovým hradištěm. Původně se jednalo o rybářskou osadu. V minulosti ho proslavily výrobky z rákosu a orobince, např. pantofle, tašky, holubovky (tropické helmy pojmenované po Emilu Holubovi), rohože a spousta dalších. Městem či v jeho bezprostřední blízkosti protékají řeka Jizera a říčky Kněžmostka a Bělá, které se zde do Jizery i vlévají. Bakov byl v roce 1643 vydrancován a vypálen Švédy. Další drancování postihlo město roku 1866. Ve stejném roce pak bylo město stiženo i ničivou epidemií cholery. Později padla více než polovina města za oběť ničivému požáru. Opětovnému rozvoji však přispělo vybudování železnice. Město Bakov nad Jizerou patří mezi významné dopravní uzly severní části středních Čech. Poblíž města prochází mezinárodní dálnice D10 Praha–Turnov. Okrajem města vede pak silnice II/610 Praha – Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště – Turnov na které stojí čerpací stanice RoBiN OIL. Tato čerpací stanice je v poslední době vyhlášena dobrou a kvalitní kuchyní, která připravuje pro své zákazníky nejrůznější poživatiny a dobroty. V areálu čerpací stanice, která poskytuje nejen výdej PHM a LPG se nachází mycí objekt. V měsíci říjnu letošního roku doznal kompletní obnovy a modernizace. V mycí hale došlo k instalaci nové technologie  kartáčového mycího  portálu Istobal s možností spodního mytí a bočním před mytím. V případě, že nebudete chtít využít nejmodernější automatickou mycí linku se Vám naskýtá možnost umytí Vašeho vozidla v nově vybaveném ručním boxu CW 100 od společnosti ŠEBESTA. Do konce měsíce listopadu pak je možné využití slevové akce na mycí lince, jímž je při natankování 20 l PHM , 50% sleva na mytí. V dalších dnech a měsících pak dlouhodobá akce 4+1, což je za čtyři nasbírané kupóny z předcházejícího mytí, páté mytí programem PREMIUM zdarma. Tuto akci je možné využit na všech mycích linkách společnosti RoBiN OIL. Je to jen na Vás. Těšíme se na Vaší návštěvu.

21 1  21 3 
 21 2 21 4
 

ČS RoBiN OIL Nymburk představila novou mycí technologii.

Nymburk je město ve Středočeském kraji ležící na řece Labi, 45km východně od Prahy, zhruba 6 km severozápadně od lázní Poděbrady. Královské město Nymburk vděčí za své založení Přemyslu Otakaru II. Symbolem města jsou cihlové hradby s hranolovými baštami. Původně město o ledvinovitém půdorysu obepínala linie dvou hradeb, bílé opukové a červené cihlové, společně se dvěma příkopy (zachovány dodnes coby Malé a Velké Valy) . Dominantou města je gotický cihlový kostel svatého Jiljí, vzácná renesanční radnice, stojí zde také morový sloup. Zajímavou technickou památkou je i Turecká věž, bývalá městská vodárna z roku 1597. V jedné části města na Drahelickém předměstí se nachází i naše čerpací stanice RoBiN Oil.  Moderně zařízená čerpací stanici s výdejem PHM, LPG a mycím zařízením v posledních několika letech doznala řadu změn. Naposledy v měsíci říjnu 2021došlo ke kompletní obnově mycího zařízení. Mycí hala obdržela nový vnitřní i vnější kabát. Stávající mycí portál byl vyměněn za novou španělskou automatickou linku Istobal se spodním mytím a tlakovým před mytím boků.  Stojí to rozhodně za návštěvu.

43 1  43 2  43 3