RoBiN OIL

VÝDEJNÍ STOJAN AdBlue NA ČS HORAŽĎOVICE.

V letošním roce zavedla naše síť čerpacích stanic novinku na svém provozu a to je výdej AdBlue. Pro tento druh zboží byla vybrána čerpací stanice Horažďovice, kde začátkem roku byl vybudován výdejní stojan a zaveden tento sortiment. Je to Močovina AUS 32 (AdBlue, registrovaná obchodní známka německého VDA) je v Evropě a zemích přejímajících evropské emisní limity používaný obchodní název kapalného aditiva, využívaného technologií selektivní katalytické redukce, která se užívá při úpravě výfukových plynů vznětových motorů na úroveň emisních limitů Euro IV a vyšších. Jedná se o chemicky vysoce čistý vodný roztok syntetické močoviny. Spotřeba AdBlue je přibližně 3 až 7% spotřebovaného paliva, přičemž vyšší hodnota se dá předpokládat u přísnějších emisních limitů. Běžná spotřeba kapaliny AdBlue u osobních automobilů je 0,8 až 1,2 litru na 1 000 kilometrů.