RoBiN OIL

NOVÁ MYCÍ TECHNOLOGIE NA ČS

Obec Tlumačov se nachází 20 kilometrů západně od Zlína. Rozkládá se v rovině při středním toku řeky Moravy na rozhraní Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu. Od severu sem zasahuje svým jižním cípem úrodná Haná, na východ začíná Valašsko a jižněji Slovácko. První zmínka o Tlumačovu se objevuje již v roce 1141 na seznamu církevních statků na Moravě, který nechal sepsat olomoucký biskup Jindřich Zdík. V roce 1241 byla obec zpustošena při vpádu Tatarů. Podobně se zachovali i Švédové v roce 1634. Roku 1638 koupil Tlumačov hrabě Jan z Rotálu. Zajímavostmi Tlumačova jsou chráněná přírodní rezervace Tůňka s výskytem vzácných živočichů, Kurovský lom s unikátní florou a faunou, lokalita Skalka v místní části Skály nebo blízký přírodní park Záhlinické rybníky. Další nemalou dominantou obce v části Skály při silnici 55 Přerov – Uherské Hradiště je moderní čerpací stanice s kompletním vybavením, které přináší prodej PHM, LPG, rozměrný a dobře vybavený shop, útulnou restauraci s širokou nabídkou jídel a v neposlední řadě s netradičně umístěnou mycí linkou a boxem ručního mytí v tzv. hale „RONDO“. Posledně jmenovaná technologie doznala v měsíci říjnu a listopadu 2021 kompletní obměny. Byla zde instalována plně automatická mycí linka Istobal s předmytím boků. Rovněž tak pak ruční mytí CW 100 od společnosti ŠEBESTA s.r.o.. Tento areál ČS poskytuje svým zákazníkům prakticky vše co jen jde. Dokonce umožňuje i parkování vozidel TIR a autobusů, třeba při cestě za poznáváním okolního kraje a se zastávkou na občerstvení. Určitě stojí za to se zde zastavit a vyzkoušet naší nabídku. Objevte svou oblíbenou restauraci na trase Hulín - Otrokovice. Restaurace vás jistě uspokojí nabídkou své teplé i studené kuchyně, která vychází z krajových specialit.

 291 292  293   294