RoBiN OIL

Provoz firmy

Logistika pohonných hmot je nepřetržitě zajišťována centrálním dispečinkem, který plánovitě úkoluje, řídí a kontroluje vozový park cisteren. Centrální dispečink je garantem celého logistického procesu, který začíná v rafinerii a končí na čerpací stanici.

Distribuce pohonných hmot je zabezpečována moderní flotilou cisternových vozidel, jejíž přepravní kapacita je 600 tisíc litrů PHM za 24 hodin. Firma RoBiN OIL je tak schopna dostát jakýmkoliv potřebám nových i stávajících zákazníků.

Kromě vysokého přepravního výkonu klade firma RoBiN OIL důraz na environmentální parametry své dopravy. Proto byla, již v roce 2007, vybrána přepravní technika splňující normu EURO 5, zajišťující plnění nejpřísnějších parametrů.

 

 


Základní pravidla distribuce pohonných hmot RoBiN OIL:


1) nákup pohonných hmot u renomovaných dodavatelů - záruka špičkové kvality


2) celý proces distribuce je prováděn v režii firmy RoBiN OIL - záruka včasné dodávky


3) pravidelně ověřovaná měřící technika - záruka přesné dodávky


4) precizní dokladový systém - záruka přesného vyúčtování