RoBiN OIL

Servisní služby

Péče o pneumatiky  automobilu patří k základním povinnostem každého motoristy. Pokud hodláte provést kontrolu tlaku v pneumatikách při  zastávce na čerpacích stanicích RoBiN OIL, máte vždy možnost využít moderní kompresory s přesnými měřiči.

Přesné nahuštění pneumatik současně vytváří jednu z podmínek pro docílení úspory pohonných hmot. Jízdou vozidla často dochází ke zvýšení tlaku  v pneumatice. Proto je vhodné před  připojením hadice kompresoru na ventilek v pneumatice chvilku posečkat a teprve poté pneumatiku přesně dohustit  na  zvolenou hodnotu. 

Stejně kvalitní výsledek vás čeká při použití samoobslužných průmyslových vysavačů. U čerpacích stanic RoBiN OIL jsou v naprosté většině osazeny dvoumotorové vysavače, které si dokáží poradit s každou nečistotou.

Na vybraných čerpacích stanicích jsou k dispozici také miniservisy, zajišťující  základní servis zahrnující výměnu pneumatik, výměnu olejů a základní opravy.

 


O jednotlivých službách se informujte přímo na čerpacích stanicích.