RoBiN OIL

Životní prostředí

Trvale rostoucí potřeba energií se stává stále větší hrozbou pro životní prostředí. A právě to nás nutí hledat nové cesty a technologie, jejichž působení by snížilo negativní vliv na přírodu a bylo  šetrnější k okolí.

K dosažení těchto cílů využíváme nejmodernější postupy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí.

Rezort distribuce pohonných hmot zabezpečuje vysoce moderní flotila cisternových vozidel vybavených špičkovou technologií v oblasti měření a bezpečnosti ADR, splňujíci podmínky Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.

Kromě distribuce motorových paliv provozujeme síť sedmdesáti pěti čerpacích stanic, při jejichž provozu dochází k nakládání s nebezpečnými odpady. Proto považujeme za nezbytné, aby všichni naši zaměstnanci znali platnou legislativu v oblasti odpadového hospodářství a pořádáme pravidelná školení, ve kterých klademe důraz na správné postupy při nakládání se všemi nebezpečnými látkami.

 

 

Náš program na ochranu životního prostředí zahrnuje:

  1. Zvýšení efektivity našich provozů
  2. Prevence úniků ropných látek
  3. Omezování emisí místních znečištění v rámci našich provozů
  4. Nepřetržitou kontrolu, zajišťující plnění nejpřísnějších parametrů
  5. Pravidelné proškolování personálu v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí