RoBiN OIL

Modernizace mycí technologie na ČS PHM RoBiN OIL České Budějovice.

Modernizace v síti čerpacích stanic společnosti RoBiN OIL pokračuje.
Z počátkem roku 2020 začala výměna mycí technologie na ČS PHM RoBiN České Budějovice.

Od 8.ledna probíhala kompletní přestavba mycí haly, včetně modernizace technologie.
Byl instalován nový mycí portál španělské firmy ISTOBAL M20, který umožňuje kromě vysoce účinného umytí vozu
i vysokotlaké předmytí karoserie a spodní mytí podvozku.

Od 6.2.2020 byla uvedena do plného provozu. Věříme, že českobudějovické veřejnosti bude poskytovat příjemnou a
spolehlivou službu.